Autor: Tomasz Drożdżal Kraków, 31 październik 2008


Ptasznik a tarantula

Wyjaśnienie używanej terminologii


Zdarza się czasem, że pająki z rodziny Theraphosidae (ptasznikowate) są u nas niesłusznie określane mianem tarantul. Zwyczajowo określenie tarantula jest u nas jednak przypisane niektórym pająkom z rodziny Lycosidae (pogońcowate), tak jak to jest w przypadku np.: Lycosa tarantula, potocznie zwanej tarantulą włoską, lub Lycosa singoriensis, zwanej z kolei tarantulą ukraińską.
Oczywiście należą one wszystkie do wspólnego rzędu Araneae (pająki), lecz ich drogi rozchodzą się już na poziomie podrzędu. Odpowiednio dla Theraphosidae i Lycosidae są to: podrząd Mygalomorphae oraz podrząd Araneomorphae.

Systematyka ptaszników

Uproszczone drzewo ukazujące jedynie hierarchię użytych pojęć

Określenia ptasznik w systematyce zwyczajowo używa się w odniesieniu właśnie do podrzędu Mygalomorphae. Zgodnie z tym, ptasznikiem zwykło się też nazywać pająki z rodziny Hexathelidae (do których należy np. podkopnik Atrax robustus, zwany bardzo często ptasznikiem australijskim).
Niniejsza strona poświęcona jest jednak wyłącznie rodzinie Theraphosidae, w związku z czym zastosuję pewne uproszczenie i używając słowa ptasznik będę miał na myśli jedynie ptasznikowate.

Literatura: