Autor: Tomasz Drożdżal Kraków, 10 grudzień 2010


Theraphosa stirmi (Rudloff & Weinmann, 2010)


Theraphosa stirmi, Guyana

Theraphosa stirmi (Rudloff & Weinmann, 2010), Gujana.

  • Rudloff J.-P. & D. Weinmann. 2010. A new giant tarantula from Guyana. Arthropoda Sciencia 1 (1): 20-38.